... повече от знак

Lyssets® – Наименование

Името LYSSETS®  произхожда от латинското название на вируса на беса “Lyssa virus”.


Lyssets® – Дизайн

Четирите атрактивни ФОРМИ и ЦВЕТОВЕ на LYSSETS® се повтарят през четири години. Благодарение на тези различни форми и цветове  лесно се познава годината в която е направена ваксинацията. Когато бъде намерено изгубено животно данните върху Лисетката помагат да се определи ветеринарният лекар направил ваксинацията. Той от своя страна сравнявайки номера на лисетката с данните отбелязани в амбулаторния дневник може лесно да идентифицира собственика на животното.

.eu

...

2012

2016

2020

...

...

2013

2017

2021

...

...

2014

2018

2022

...

...

2015

2019

2023

...

Lyssets® – Четири –годишен Цикъл

 

Международна система за идентификация на животни ваксинирани срещу бяс